Loading...

فرم استخدام

متقاضی گرامی، لطفا فرم زیر را با دقت وارد نمایید. به فرم هایی که کامل پر نشده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .


 
ثبت و ادامه
بازگشت ثبت و ادامه
(جداسازی اعشار با نقطه)
(جداسازی اعشار با نقطه)
بازگشت ثبت و ادامه
به طور مثال CCNA, CCNP , ...
ازساعت تا

در صورت داشتن سابقه ی کار وارد کردن فیلد نوع کار الزامی است

نوع کار * نام شرکت مدت کار حقوق دریافتی آدرس و تلفن توضیحات
(تومان)
افزودن سطر
بازگشت ثبت و ادامه
بازگشت ثبت و ادامه
افزودن فایل
افزودن فایل
افزودن فایل
افزودن فایل
افزودن فایل
افزودن فایل
بازگشت

فیلیشا


یک فروشگاه اینترنتی است که به عنوان یک پل ارتباطی قدرتمند، خریداران را با شاخص ترین و مطمئن ترین وارد کنندگان کشور که ارائه دهنده مناسب ترین قیمت ها می باشند، مرتبط می سازد.

از تخفیفات و پیشنهاد های ویژه مطلع شوید!